Trung tâm văn phòng lưu động tại Stellenbosch

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Stellenbosch

Office 301, 3rd Floor


Văn phòng lưu động
từ R 54.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Stellenbosch

First Floor


Văn phòng lưu động
từ R 79.00
Văn phòng lưu động tại Stellenbosch

1 New Street, 2nd floor


Văn phòng lưu động
từ R 41.00
Văn phòng lưu động tại Stellenbosch

The Colosseum


Văn phòng lưu động
từ R 57.00
Văn phòng lưu động tại Stellenbosch

Ground Floor, Liesbeek House


Văn phòng lưu động
từ R 57.00
Văn phòng lưu động tại Stellenbosch

1st Floor, Block B, North Park, Black River Park


Văn phòng lưu động
từ R 57.00
Văn phòng lưu động tại Stellenbosch

21 Dreyer Street


Văn phòng lưu động
từ R 66.00
Văn phòng lưu động tại Stellenbosch

Dock Road Junction


Văn phòng lưu động
từ R 88.00
Văn phòng lưu động tại Stellenbosch

50 Long Street


Văn phòng lưu động
từ R 31.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Stellenbosch.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280