Trung tâm văn phòng lưu động tại Barcelona

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Plaza Catalonia 1


Văn phòng lưu động
từ 8,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Catalanes, 583


Văn phòng lưu động
từ 8,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

World Trade Center


Văn phòng lưu động
từ 6,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Avenida Diagonal 409


Văn phòng lưu động
từ 8,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Calle de la Marina 16-18


Văn phòng lưu động
từ 10,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Calle de Tarragona 157


Văn phòng lưu động
từ 8,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Passatge Mas de Roda, 6-14


Văn phòng lưu động
từ 7,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Pallars, 193


Văn phòng lưu động
từ 7,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Avenida Diagonal 177


Văn phòng lưu động
từ 9,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Avenida Diagonal 131


Văn phòng lưu động
từ 6,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Avinguda Diagonal 640


Văn phòng lưu động
từ 9,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Can Rabia, 3-5


Văn phòng lưu động
từ 10,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Plaça de la Pau


Văn phòng lưu động
từ 6,00 €
Văn phòng lưu động tại Barcelona

Carrer d'Osona


Văn phòng lưu động
từ 6,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Barcelona.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195