Trung tâm văn phòng lưu động tại Kotte

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Kotte

Level 2, No 192/10


Văn phòng lưu động
từ LKR 1,010.00
Văn phòng lưu động tại Kotte

No 275, Nawala Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kotte

Bernards Business Park


Văn phòng lưu động
từ LKR 660.00
Văn phòng lưu động tại Kotte

McLaren's Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kotte

Level 12, Parkland Building


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kotte.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280