Trung tâm văn phòng lưu động tại Kotte

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Kotte

Level 2, No 192/10


Văn phòng lưu động
từ LKR 910.00
Văn phòng lưu động tại Kotte

2nd Floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kotte

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ LKR 760.00
Văn phòng lưu động tại Kotte

2nd Floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kotte

Level 12, Parkland Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kotte

3rd & 4th Floor


Văn phòng lưu động
từ LKR 940.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kotte.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280