Trung tâm văn phòng lưu động tại Kista

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Kista

Kistagången 20b


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Kista

Svetsarvägen 15 2tr


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kista

Gustav III:s Boulevard 34


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kista

Frosundaviks Allé 15


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kista

Gustavlundsvägen 12


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Kista

Olof Palmesgata 29


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kista

Engelbrektsgatan 9-11


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kista

Stureplan 4c, vån. 4


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Kista

Tegeluddsvägen 76


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Kista

9th floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kista

Hammarbybacken 27


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kista.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280