Trung tâm văn phòng lưu động tại Kista

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Kista

Kistagången 20b


Văn phòng lưu động
từ 63,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Kista

Svetsarvägen 15 2tr


Văn phòng lưu động
từ 54,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Kista

Gustav III:s Boulevard 34


Văn phòng lưu động
từ 79,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Kista

Gustavlundsvägen 12


Văn phòng lưu động
từ 69,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Kista

Olof Palmesgata 29


Văn phòng lưu động
từ 135,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Kista

Engelbrektsgatan 9-11


Văn phòng lưu động
từ 91,00 Kr
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Kista

Stureplan 4c, vån. 4


Văn phòng lưu động
từ 123,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Kista

9th floor


Văn phòng lưu động
từ 91,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Kista

Hammarbybacken 27


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kista.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280