Trung tâm văn phòng lưu động tại Stockholm

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Klarabergsgatan 29


Văn phòng lưu động
từ 100,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Master Samuelsgatan 60


Văn phòng lưu động
từ 140,00 Kr
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Olof Palmesgata 29


Văn phòng lưu động
từ 100,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Östermalmstorg 1


Văn phòng lưu động
từ 120,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Engelbrektsgatan 9-11


Văn phòng lưu động
từ 90,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Ringvagen 100


Văn phòng lưu động
từ 90,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Gustavlundsvägen 12


Văn phòng lưu động
từ 60,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Gustav III:s Boulevard 34


Văn phòng lưu động
từ 70,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Vretenvägen 13B


Văn phòng lưu động
từ 50,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Svetsarvägen 15 2tr


Văn phòng lưu động
từ 40,00 Kr
Văn phòng lưu động tại Stockholm

Kistagången 20b


Văn phòng lưu động
từ 60,00 Kr

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Stockholm.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195