Trung tâm văn phòng lưu động tại Basel

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Basel

Teichgässlein 9


Văn phòng lưu động
từ CHF 16.00
Văn phòng lưu động tại Basel

Innere Margarethenstrasse 5


Văn phòng lưu động
từ CHF 18.00
Văn phòng lưu động tại Basel

Grosspeteranlage 29


Văn phòng lưu động
từ CHF 21.00
Văn phòng lưu động tại Basel

Hochbergerstrasse 70


Văn phòng lưu động
từ CHF 12.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Basel.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195