Trung tâm văn phòng lưu động tại Geneva

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Geneva

Quai de l’Ile 13


Văn phòng lưu động
từ CHF 25.50
Văn phòng lưu động tại Geneva

Rue du Commerce 4


Văn phòng lưu động
từ CHF 22.40
Văn phòng lưu động tại Geneva

Rue du Rhone 14


Văn phòng lưu động
từ CHF 17.90
Văn phòng lưu động tại Geneva

Place de la Synagogue 5


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Geneva

Place Cornavin 7


Văn phòng lưu động
từ CHF 20.50
Văn phòng lưu động tại Geneva

Rue de Lausanne 11-19


Văn phòng lưu động
từ CHF 20.50
Văn phòng lưu động tại Geneva

Rue de Lyon 77


Văn phòng lưu động
từ CHF 12.00
Văn phòng lưu động tại Geneva

Chemin Pré-de-la-Bichette 1


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Geneva

Chemin Pré-de-la-Bichette 1


Văn phòng lưu động
từ CHF 13.20
Văn phòng lưu động tại Geneva

Chemin des Mines 2


Văn phòng lưu động
từ CHF 17.90
Văn phòng lưu động tại Geneva

Esplanade de Pont-Rouge 4


Văn phòng lưu động
từ CHF 12.00
Văn phòng lưu động tại Geneva

18, Avenue Louis-Casaï


Văn phòng lưu động
từ CHF 11.00
Văn phòng lưu động tại Geneva

WTC II - 29 Route de Pré Bois


Văn phòng lưu động
từ CHF 13.20
Văn phòng lưu động tại Geneva

Rue de Pré-Bois 14


Văn phòng lưu động
từ CHF 8.50
Văn phòng lưu động tại Geneva

Rue du Nant D'avril 150


Văn phòng lưu động
từ CHF 10.10
Văn phòng lưu động tại Geneva

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


Văn phòng lưu động
từ CHF 11.00
Văn phòng lưu động tại Geneva

Route de Crassier 7


Văn phòng lưu động
từ CHF 9.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Geneva.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280