Trung tâm văn phòng lưu động tại Lugano

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Lugano

Via Canova 15


Văn phòng lưu động
từ CHF 12.90
Văn phòng lưu động tại Lugano

Via Maggio 1 C


Văn phòng lưu động
từ CHF 11.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lugano.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280