Trung tâm văn phòng lưu động tại Schaffhausen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Schaffhausen

Industriestrasse 2


Văn phòng lưu động
từ CHF 11.60
Văn phòng lưu động tại Schaffhausen

Bahnhofplatz 17


Văn phòng lưu động
từ CHF 10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Schaffhausen

Hotelstrasse 1


Văn phòng lưu động
từ CHF 14.80
Văn phòng lưu động tại Schaffhausen

The Circle 6


Văn phòng lưu động
từ CHF 14.80
Văn phòng lưu động tại Schaffhausen

Thurgauerstrasse 101


Văn phòng lưu động
từ CHF 14.80
Văn phòng lưu động tại Schaffhausen

Leutschenbachstrasse 95


Văn phòng lưu động
từ CHF 8.20
Văn phòng lưu động tại Schaffhausen

Wallisellen Business Park


Văn phòng lưu động
từ CHF 9.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Schaffhausen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280