Trung tâm văn phòng lưu động tại Zurich

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Zurich

Bahnhofplatz 1


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Zurich

Bahnhofstrasse 100


Văn phòng lưu động
từ CHF 18.90
Văn phòng lưu động tại Zurich

Badenerstrasse 47


Văn phòng lưu động
từ CHF 16.10
Văn phòng lưu động tại Zurich

Dreikönigstrasse 31A


Văn phòng lưu động
từ CHF 18.90
Văn phòng lưu động tại Zurich

Seefeldstrasse 69


Văn phòng lưu động
từ CHF 13.20
Văn phòng lưu động tại Zurich

Kalanderplatz 1


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Zurich

Badenerstrasse 549


Văn phòng lưu động
từ CHF 7.60
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Zurich

Leutschenbachstrasse 95


Văn phòng lưu động
từ CHF 8.20
Văn phòng lưu động tại Zurich

Thurgauerstrasse 101


Văn phòng lưu động
từ CHF 13.20
Văn phòng lưu động tại Zurich

Wallisellen Business Park


Văn phòng lưu động
từ CHF 9.40
Văn phòng lưu động tại Zurich

The Circle 6


Văn phòng lưu động
từ CHF 14.80
Văn phòng lưu động tại Zurich

Hotelstrasse 1


Văn phòng lưu động
từ CHF 16.10
Văn phòng lưu động tại Zurich

Archplatz 2


Văn phòng lưu động
từ CHF 11.00
Văn phòng lưu động tại Zurich

Bahnhofplatz 17


Văn phòng lưu động
từ CHF 10.00
Văn phòng lưu động tại Zurich

Dammstrasse 19


Văn phòng lưu động
từ CHF 16.40
Văn phòng lưu động tại Zurich

Grafenauweg 10


Văn phòng lưu động
từ CHF 16.40
Văn phòng lưu động tại Zurich

Grafenauweg 8


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Zurich

Baarerstrasse 14-16


Văn phòng lưu động
từ CHF 14.50
Văn phòng lưu động tại Zurich

Seedammstrasse 3


Văn phòng lưu động
từ CHF 11.00
Văn phòng lưu động tại Zurich

Suurstoffi 39


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Zurich.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280