Trung tâm văn phòng lưu động tại Taichung

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Taichung

3F & 4F


Văn phòng lưu động
từ TWD163.00
Văn phòng lưu động tại Taichung

23F, No.218


Văn phòng lưu động
từ TWD185.00
Văn phòng lưu động tại Taichung

3/F, No.179, Fuhuiyuan Blvd.


Văn phòng lưu động
từ TWD321.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Taichung.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280