Trung tâm văn phòng lưu động tại Taipei

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Taipei

14/F, Section 5


Văn phòng lưu động
từ TWD393.00
Văn phòng lưu động tại Taipei

11/F, No.1, Songzhi Rd.


Văn phòng lưu động
từ TWD484.00
Văn phòng lưu động tại Taipei

18/F, No.460, Sec. 4


Văn phòng lưu động
từ TWD393.00
Văn phòng lưu động tại Taipei

29/F, No.68, Section 5


Văn phòng lưu động
từ TWD724.00
Văn phòng lưu động tại Taipei

13/F, No.560, Sec. 4


Văn phòng lưu động
từ TWD315.00
Văn phòng lưu động tại Taipei

2/F-A, 170 Dunhua North Rd.


Văn phòng lưu động
từ TWD393.00
Văn phòng lưu động tại Taipei

1F, No. 170, Sec.3


Văn phòng lưu động
từ TWD484.00
Văn phòng lưu động tại Taipei

8/F, No.367, Fuxing N. Rd.


Văn phòng lưu động
từ TWD315.00
Văn phòng lưu động tại Taipei

3/F, No.183, Zhouzi St.


Văn phòng lưu động
từ TWD315.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Taipei.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280