Trung tâm văn phòng lưu động tại Taichung City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Taichung City

3/F & 4/F


Văn phòng lưu động
từ TWD160.00
Văn phòng lưu động tại Taichung City

3/F, No.179, Fuhuiyuan Blvd.


Văn phòng lưu động
từ TWD310.00
Văn phòng lưu động tại Taichung City

23/F, Sec. 1


Văn phòng lưu động
từ TWD220.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Taichung City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195