Trung tâm văn phòng lưu động tại Bangkok

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Bangkok

12A Floor


Văn phòng lưu động
từ THB195.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

Spaces Chamchuri Square


Văn phòng lưu động
từ THB195.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

5th floor Gaysorn


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Bangkok

17th Floor unit 2, 3, 3A & 4


Văn phòng lưu động
từ THB230.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

37th Floor, 98 North Sathorn Road


Văn phòng lưu động
từ THB230.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

10th floor, SPE Tower


Văn phòng lưu động
từ THB176.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

M & 27F, 1 Empire Tower


Văn phòng lưu động
từ THB230.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

Level 27, 1 South Sathorn Rd


Văn phòng lưu động
từ THB195.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

Regus Singha Complex, 30th Floor


Văn phòng lưu động
từ THB230.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

Level 32 & 33, Interchange 21


Văn phòng lưu động
từ THB195.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

Unit 2901-2904, Level 29


Văn phòng lưu động
từ THB302.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


Văn phòng lưu động
từ THB230.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Bangkok

Regus Bangkok Bhiraj Tower


Văn phòng lưu động
từ THB302.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

M9-Ratchada


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Bangkok

20F, SJ Infinite I Business Complex


Văn phòng lưu động
từ THB230.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


Văn phòng lưu động
từ THB302.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

Regus Bhiraj Tower at BITEC


Văn phòng lưu động
từ THB195.00
Văn phòng lưu động tại Bangkok

Spaces The Metropolis Samrong


Văn phòng lưu động
từ THB176.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bangkok.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280