Trung tâm văn phòng lưu động tại Tunis

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Tunis

Lot B17


Văn phòng lưu động
từ DT 17.600
Văn phòng lưu động tại Tunis

Carthage Center


Văn phòng lưu động
từ DT 10.400
Văn phòng lưu động tại Tunis

Rue de l'Euro, Imm Selim


Văn phòng lưu động
từ DT 16.700

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tunis.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280