Trung tâm văn phòng lưu động tại Abu Dhabi

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Abu Dhabi

Airport Road, Rashid Al Maktoum Street 2


Văn phòng lưu động
từ 24.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Abu Dhabi

Al Arjan Building


Văn phòng lưu động
từ 25.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Abu Dhabi

Abdullah Hamad Lowaie Al Alameri Building


Văn phòng lưu động
từ 22.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Abu Dhabi

Al Bateen tower c6 Bainunah


Văn phòng lưu động
từ 18.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Abu Dhabi

Tamouh Tower


Văn phòng lưu động
từ 46.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Abu Dhabi

24th Floor Al Sila Tower


Văn phòng lưu động
từ 82.00 Dhs
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Abu Dhabi

Regus ADGM Square, Maryah Island


Văn phòng lưu động
từ 82.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Abu Dhabi

B1 Building, 1st Floor


Văn phòng lưu động
từ 22.00 Dhs

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Abu Dhabi.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195