Trung tâm văn phòng lưu động tại Ajman

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Ajman

Level 12


Văn phòng lưu động
từ 37.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Ajman

Megamall Tower Plot 260


Văn phòng lưu động
từ 31.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Ajman

Sharjah Expo Centre


Văn phòng lưu động
từ 37.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Ajman

Sheikh Zayed Road - Dubai


Văn phòng lưu động
từ 47.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Ajman

Central One District


Văn phòng lưu động
từ 47.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Ajman

Nassima Tower


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Ajman

Sheikh Mohammed Bin Rashid Blvd


Văn phòng lưu động
từ 47.00 Dhs
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Ajman

Standard Chartered Tower


Văn phòng lưu động
từ 43.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Ajman

Silicon Oasis


Văn phòng lưu động
từ 43.00 Dhs
Văn phòng lưu động tại Ajman

Damac Smart Heights


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Ajman

The Bridge Building


Văn phòng lưu động
từ 23.00 Dhs

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ajman.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195