Trung tâm văn phòng lưu động tại Barking

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Barking

Jhumat House


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Barking

Level 33


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Barking

1 Canada Square, 37th Floor


Văn phòng lưu động
từ £12.60
Văn phòng lưu động tại Barking

25 Cabot Square


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Barking

1st floor, Romer House


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Barking

9 Devonshire Square


Văn phòng lưu động
từ £11.00
Văn phòng lưu động tại Barking

63 St Mary Axe


Văn phòng lưu động
từ £12.90
Văn phòng lưu động tại Barking

30 St Marys Axe


Văn phòng lưu động
từ £13.50
Văn phòng lưu động tại Barking

100 Bishopsgate


Văn phòng lưu động
từ £12.60
Văn phòng lưu động tại Barking

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £11.60
Văn phòng lưu động tại Barking

The Minster Building


Văn phòng lưu động
từ £13.50
Văn phòng lưu động tại Barking

New Broad Street House


Văn phòng lưu động
từ £11.60
Văn phòng lưu động tại Barking

Alpheus Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Barking

Epworth House


Văn phòng lưu động
từ £11.60
Văn phòng lưu động tại Barking

27 Austin Friars


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Barking

1 Ropemaker Street


Văn phòng lưu động
từ £15.70
Văn phòng lưu động tại Barking

45 Moorfields


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Văn phòng lưu động tại Barking

68 Lombard Street


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Barking

30 Moorgate


Văn phòng lưu động
từ £15.70
Văn phòng lưu động tại Barking

3rd floor, News Building


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Barking

Alpha House


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Barking

77 Farringdon Road


Văn phòng lưu động
từ £10.40
Văn phòng lưu động tại Barking

70 White Lion Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Barking

Tallis House


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Barking

1st Floor Holborn Gate


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Barking

344-354 Gray's Inn Road


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Barking

Dartford Business Park


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Barking

88 Kingsway


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Barking

31 Southampton Row


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Barking

4/4a Bloomsbury Square


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Barking

Hamilton House


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Barking

60 St Martins Lane


Văn phòng lưu động
từ £14.50
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Barking

Golden Cross House


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Barking

37 Vintage House,


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Barking

4th Floor


Văn phòng lưu động
từ £8.80
Văn phòng lưu động tại Barking

100 Pall Mall


Văn phòng lưu động
từ £9.80
Văn phòng lưu động tại Barking

307 Euston Road


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Văn phòng lưu động tại Barking

Mappin House


Văn phòng lưu động
từ £12.00
Văn phòng lưu động tại Barking

Victory Way


Văn phòng lưu động
từ £4.10
Văn phòng lưu động tại Barking

Jubilee House


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Văn phòng lưu động tại Barking

17 Hanover Square


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Barking

The Harley Building


Văn phòng lưu động
từ £12.30
Văn phòng lưu động tại Barking

33 Cavendish Square


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Barking

One Elmfield Park


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Barking

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £12.30
Văn phòng lưu động tại Barking

Portland House


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Barking

25 Wilton Road


Văn phòng lưu động
từ £10.70
Văn phòng lưu động tại Barking

25 North Row


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Barking

83 Baker Street


Văn phòng lưu động
từ £8.80
Văn phòng lưu động tại Barking

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Barking

Vision 25, Innova Park


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Barking

1 Burwood Place


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Barking

3 The Drive


Văn phòng lưu động
từ £5.40
Văn phòng lưu động tại Barking

6th Floor


Văn phòng lưu động
từ £12.30
Văn phòng lưu động tại Barking

1st Floor


Văn phòng lưu động
từ £9.10
Văn phòng lưu động tại Barking

Springhead Road


Văn phòng lưu động
từ £13.00
Văn phòng lưu động tại Barking

77 Fulham Palace Road


Văn phòng lưu động
từ £11.30
Văn phòng lưu động tại Barking

Interchange House


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Barking

26-28 Hammersmith Grove


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Văn phòng lưu động tại Barking

The Lansdowne Building


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại Barking

9 Fishers Lane


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Barking

Maple House


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Barking

Building 3, Chiswick Park


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Barking

6th floor, First Central 200


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Barking

71-75 Uxbridge Road


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại Barking

Great West Road


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Barking

Pindar Rd


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Barking

4 Imperial Place


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Barking

Parkshot House


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Barking

79 College Road


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Barking

Regal House


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Barking

Causeway House


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Barking

Hilton Hotel


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Barking

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £5.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Barking.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280