Trung tâm văn phòng lưu động tại Reading

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Reading

9 Greyfriars Road


Văn phòng lưu động
từ £8.20
Văn phòng lưu động tại Reading

Davidson House


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại Reading

400 Thames Valley Park Drive


Văn phòng lưu động
từ £5.40
Văn phòng lưu động tại Reading

200 Brook Drive


Văn phòng lưu động
từ £5.40
Văn phòng lưu động tại Reading

1210 Parkview


Văn phòng lưu động
từ £4.10
Văn phòng lưu động tại Reading

Building 220, Wharfedale Road


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại Reading

The Henley Building


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Reading

Venture House


Văn phòng lưu động
từ £4.10
Văn phòng lưu động tại Reading

Pinewood Chineham Business Park


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Reading

1 Bell Street


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Reading

Siena Court


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Reading

377 - 399 London Road


Văn phòng lưu động
từ £10.00
Văn phòng lưu động tại Reading

Jubilee House


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại Reading

Stroudley Road


Văn phòng lưu động
từ £8.00
Văn phòng lưu động tại Reading

Centaur House


Văn phòng lưu động
từ £3.50
Văn phòng lưu động tại Reading

Quatro House


Văn phòng lưu động
từ £4.10
Văn phòng lưu động tại Reading

Beacon House


Văn phòng lưu động
từ £5.40
Văn phòng lưu động tại Reading

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Reading

Fowler Avenue


Văn phòng lưu động
từ £5.40
Văn phòng lưu động tại Reading

Oxford House


Văn phòng lưu động
từ £4.10
Văn phòng lưu động tại Reading

268 Bath Road


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại Reading

Aston Court


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Reading

59-60 Thames St


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại Reading

18 Stoke Road


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Reading

1 Brunel Way


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Reading

1st Floor, Beaconsfield MSA


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Reading

Rourke House


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Reading

3000 Hillswood Drive


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Reading

Woking One


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Reading

John Eccles House


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Reading

Building 1


Văn phòng lưu động
từ £7.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Reading.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280