Trung tâm văn phòng lưu động tại Newhaven

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Newhaven

Denton Island


Văn phòng lưu động
từ £7.00
Văn phòng lưu động tại Newhaven

Tower Point 44


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Newhaven

Mocatta House


Văn phòng lưu động
từ £8.80
Văn phòng lưu động tại Newhaven

Little High Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Newhaven

John de Mierre House


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Newhaven

Pine Grove


Văn phòng lưu động
từ £4.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newhaven.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280