Trung tâm văn phòng lưu động tại Bolton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Bolton

120 Bark Street


Văn phòng lưu động
từ £4.10
Văn phòng lưu động tại Bolton

2nd Floor, Lowry Mill


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Bolton

Centenary Way


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Bolton

Digital World Centre


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Bolton

53 Fountain Street


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Bolton

Peter House


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Bolton

Cinnamon House, Cinnamon Park


Văn phòng lưu động
từ £3.50
Văn phòng lưu động tại Bolton

Ground Floor


Văn phòng lưu động
từ £5.40
Văn phòng lưu động tại Bolton

Hilton Hotel


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Bolton

Manchester Business Park


Văn phòng lưu động
từ £3.80
Văn phòng lưu động tại Bolton

Unit 5, Albert Edward House


Văn phòng lưu động
từ £3.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bolton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280