Trung tâm văn phòng lưu động tại Manchester

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Manchester

53 Fountain Street


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Manchester

125 Deansgate


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Manchester

Peter House


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Manchester

Digital World Centre


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Manchester

Centenary Way


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Manchester

2nd Floor, Lowry Mill


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Manchester

Ground Floor


Văn phòng lưu động
từ £5.40
Văn phòng lưu động tại Manchester

Manchester Business Park


Văn phòng lưu động
từ £3.80
Văn phòng lưu động tại Manchester

Hilton Hotel


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Manchester

120 Bark Street


Văn phòng lưu động
từ £3.50
Văn phòng lưu động tại Manchester

Cinnamon House, Cinnamon Park


Văn phòng lưu động
từ £3.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Manchester.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280