Trung tâm văn phòng lưu động tại Potters Bar

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Maple House


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

4 Imperial Place


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Vision 25, Innova Park


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

2 Fountain Court


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

2 Falcon Gate


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Hilton Hotel


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Pindar Rd


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

54 Clarendon Road


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

79 College Road


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

1st Floor, Building 2


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Ground Floor, Suite F


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

70 White Lion Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

344-354 Gray's Inn Road


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Hamilton House


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

307 Euston Road


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

The Maylands Building


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

83 Baker Street


Văn phòng lưu động
từ £8.80
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

6th Floor


Văn phòng lưu động
từ £12.30
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

The Harley Building


Văn phòng lưu động
từ £12.30
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

39 Mark Road


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

6th floor, First Central 200


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

77 Farringdon Road


Văn phòng lưu động
từ £10.40
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

1 Burwood Place


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

31 Southampton Row


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

4/4a Bloomsbury Square


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

33 Cavendish Square


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Mappin House


Văn phòng lưu động
từ £12.00
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Epworth House


Văn phòng lưu động
từ £11.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Jubilee House


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

88 Kingsway


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

1st Floor Holborn Gate


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

25 North Row


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

1 Ropemaker Street


Văn phòng lưu động
từ £15.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

45 Moorfields


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

17 Hanover Square


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £11.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Alpheus Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

60 St Martins Lane


Văn phòng lưu động
từ £14.50
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

30 Moorgate


Văn phòng lưu động
từ £15.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Cardinal Point


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £12.30
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

New Broad Street House


Văn phòng lưu động
từ £11.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

9 Devonshire Square


Văn phòng lưu động
từ £11.00
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Tallis House


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

27 Austin Friars


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

100 Bishopsgate


Văn phòng lưu động
từ £12.60
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

4th Floor


Văn phòng lưu động
từ £8.80
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

63 St Mary Axe


Văn phòng lưu động
từ £12.90
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Golden Cross House


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

30 St Marys Axe


Văn phòng lưu động
từ £13.50
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

100 Pall Mall


Văn phòng lưu động
từ £9.80
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

68 Lombard Street


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

The Minster Building


Văn phòng lưu động
từ £13.50
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

1st Floor


Văn phòng lưu động
từ £9.10
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

71-75 Uxbridge Road


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

3rd floor, News Building


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Alpha House


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Portland House


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

25 Wilton Road


Văn phòng lưu động
từ £10.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

26-28 Hammersmith Grove


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

77 Fulham Palace Road


Văn phòng lưu động
từ £11.30
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

37 Vintage House,


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

9 Fishers Lane


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Building 3, Chiswick Park


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

25 Cabot Square


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

1 Canada Square, 37th Floor


Văn phòng lưu động
từ £12.60
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Great West Road


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Battersea Power Station


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Level 33


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Jhumat House


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

960 Capability Green


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Highbridge


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

The Charter Building


Văn phòng lưu động
từ £8.80
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Parkshot House


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

6-9 The Square


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Ground Floor, The Bower


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

5th Floor


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Building 1


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Innovation Centre and Business Base


Văn phòng lưu động
từ £8.00
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

1st floor, Romer House


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Regal House


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

St Mary's Court


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Terminal 2


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Terminal 3


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

450 Bath Road


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Causeway House


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

Terminal 5 Arrivals Concourse


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Potters Bar

1st Floor, Beaconsfield MSA


Văn phòng lưu động
từ £4.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Potters Bar.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280