Trung tâm văn phòng lưu động tại Leeds

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Leeds

Pinnacle


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Leeds

Ground, First and Second


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Leeds

No 2 Wellington Place


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Leeds

Building 3


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Leeds

Ground and first floor


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Leeds

Unit G37b


Văn phòng lưu động
từ £3.80
Văn phòng lưu động tại Leeds

1st floor East Suite Waterfront


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Leeds

Fearnley Mill


Văn phòng lưu động
từ £3.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Leeds.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280