Trung tâm văn phòng lưu động tại London

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại London

Golden Cross House


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại London

4th Floor


Văn phòng lưu động
từ £9.80
Văn phòng lưu động tại London

60 St Martins Lane


Văn phòng lưu động
từ £14.50
Văn phòng lưu động tại London

100 Pall Mall


Văn phòng lưu động
từ £8.80
Văn phòng lưu động tại London

Mappin House


Văn phòng lưu động
từ £12.60
Văn phòng lưu động tại London

Jubilee House


Văn phòng lưu động
từ £10.40
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại London

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £12.30
Văn phòng lưu động tại London

4/4a Bloomsbury Square


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

31 Southampton Row


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại London

17 Hanover Square


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại London

60 Grosvenor Hill


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

Tallis House


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại London

Portland House


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại London

33 Cavendish Square


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại London

1st Floor Holborn Gate


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại London

25 Wilton Road


Văn phòng lưu động
từ £10.70
Văn phòng lưu động tại London

The Harley Building


Văn phòng lưu động
từ £12.60
Văn phòng lưu động tại London

25 North Row


Văn phòng lưu động
từ £13.50
Văn phòng lưu động tại London

37 Vintage House,


Văn phòng lưu động
từ £5.40
Văn phòng lưu động tại London

307 Euston Road


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Văn phòng lưu động tại London

77 Farringdon Road


Văn phòng lưu động
từ £11.30
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại London

Hamilton House


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại London

60 Cannon Street


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại London

344-354 Gray's Inn Road


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại London

Alpha House


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại London

1 Burwood Place


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại London

3rd floor, News Building


Văn phòng lưu động
từ £10.70
Văn phòng lưu động tại London

68 King William Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

68 Lombard Street


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại London

30 Moorgate


Văn phòng lưu động
từ £15.70
Văn phòng lưu động tại London

45 Moorfields


Văn phòng lưu động
từ £9.80
Văn phòng lưu động tại London

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

1 Ropemaker Street


Văn phòng lưu động
từ £15.10
Văn phòng lưu động tại London

27 Austin Friars


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại London

70 White Lion Street


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại London

Alpheus Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

New Broad Street House


Văn phòng lưu động
từ £11.00
Văn phòng lưu động tại London

The Minster Building


Văn phòng lưu động
từ £17.90
Văn phòng lưu động tại London

Epworth House


Văn phòng lưu động
từ £11.00
Văn phòng lưu động tại London

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £11.00
Văn phòng lưu động tại London

30 St Marys Axe


Văn phòng lưu động
từ £17.90
Văn phòng lưu động tại London

100 Bishopsgate


Văn phòng lưu động
từ £12.60
Văn phòng lưu động tại London

63 St Mary Axe


Văn phòng lưu động
từ £13.50
Văn phòng lưu động tại London

6th Floor


Văn phòng lưu động
từ £12.00
Văn phòng lưu động tại London

127 Kensington High Street


Văn phòng lưu động
từ £12.30
Văn phòng lưu động tại London

1st Floor


Văn phòng lưu động
từ £9.10
Văn phòng lưu động tại London

77 Fulham Palace Road


Văn phòng lưu động
từ £13.50
Văn phòng lưu động tại London

26-28 Hammersmith Grove


Văn phòng lưu động
từ £8.50
Văn phòng lưu động tại London

25 Cabot Square


Văn phòng lưu động
từ £12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại London

1 Canada Square, 37th Floor


Văn phòng lưu động
từ £12.00
Văn phòng lưu động tại London

Level 33


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại London

9 Fishers Lane


Văn phòng lưu động
từ £8.50
Văn phòng lưu động tại London

1st floor, Romer House


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại London

Building 3, Chiswick Park


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại London

6th floor, First Central 200


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại London

Great West Road


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại London

71-75 Uxbridge Road


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại London

Parkshot House


Văn phòng lưu động
từ £8.50
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại London

5th Floor


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại London

Jhumat House


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại London

Interchange House


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại London

The Lansdowne Building


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại London

Regal House


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại London

One Elmfield Park


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại London

20 St. Andrew Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

79 College Road


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại London

Causeway House


Văn phòng lưu động
từ £8.50
Văn phòng lưu động tại London

8 St James's Square


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

4 Imperial Place


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại London

Vision 25, Innova Park


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại London

5th Floor


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại London

Maple House


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại London

6-9 The Square


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại London

Ground Floor, The Bower


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại London

Terminal 2


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại London

Terminal 3


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại London

Hilton Hotel


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

The Charter Building


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại London

Dartford Business Park


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

450 Bath Road


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại London

Highbridge


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại London

Terminal 5 Arrivals Concourse


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

54 Clarendon Road


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại London

1st Floor, Building 2


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại London

Dorset House


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại London

Victory Way


Văn phòng lưu động
từ £4.10
Văn phòng lưu động tại London

Cardinal Point


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại London

Rourke House


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại London

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại London

25 Clarendon Road


Văn phòng lưu động
từ £5.40
Văn phòng lưu động tại London

1st Floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

Kingsgate


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại London

Pindar Rd


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại London

Castle Court


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại London

2 Fountain Court


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại London

Building 1


Văn phòng lưu động
từ £8.20
Văn phòng lưu động tại London

3 The Drive


Văn phòng lưu động
từ £5.40
Văn phòng lưu động tại London

3000 Hillswood Drive


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại London

1 Brunel Way


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại London

Springhead Road


Văn phòng lưu động
từ £13.00
Văn phòng lưu động tại London

59-60 Thames St


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại London

2 Falcon Gate


Văn phòng lưu động
từ £5.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại London.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280