Trung tâm văn phòng lưu động tại Uxbridge

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Highbridge


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

The Charter Building


Văn phòng lưu động
từ £8.20
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Lakeside House


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

6-9 The Square


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

5th Floor


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Building 1


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

450 Bath Road


Văn phòng lưu động
từ £8.20
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Terminal 5 Arrivals Concourse


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

18 Stoke Road


Văn phòng lưu động
từ £4.10
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Terminal 3


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

1 Brunel Way


Văn phòng lưu động
từ £8.80
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Terminal 2


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Cardinal Point


Văn phòng lưu động
từ £4.10
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

79 College Road


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

268 Bath Road


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

1st Floor, Beaconsfield MSA


Văn phòng lưu động
từ £4.40
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

59-60 Thames St


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Saunders House


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Rourke House


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

6th floor, First Central 200


Văn phòng lưu động
từ £8.20
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

54 Clarendon Road


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Great West Road


Văn phòng lưu động
từ £8.50
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Regal House


Văn phòng lưu động
từ £8.50
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Building 3, Chiswick Park


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Hilton Hotel


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Parkshot House


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

St Mary's Court


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Fishers Lane


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Causeway House


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

1 Bell Street


Văn phòng lưu động
từ £6.60
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Siena Court


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Aston Court


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

26-28 Hammersmith Grove


Văn phòng lưu động
từ £10.40
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

2 Queen Caroline Street


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

4 Imperial Place


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Crown House


Văn phòng lưu động
từ £8.50
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Jubilee House


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

3000 Hillswood Drive


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

1st Floor


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

6th Floor


Văn phòng lưu động
từ £13.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

1 Burwood Place


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

83 Baker Street


Văn phòng lưu động
từ £10.40
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Ground Floor, Suite F


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

The Harley Building


Văn phòng lưu động
từ £14.80
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

33 Cavendish Square


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

131 - 151 Great Titchfield Street


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £13.50
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

17 Hanover Square


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

1 Berkeley Street


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Jubilee House


Văn phòng lưu động
từ £13.50
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Mappin House


Văn phòng lưu động
từ £14.80
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

39 Mark Road


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Portland House


Văn phòng lưu động
từ £11.30
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Venture House


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

100 Pall Mall


Văn phòng lưu động
từ £9.10
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

4th Floor


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Hamilton House


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

10 Greycoat Place


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

2 Fountain Court


Văn phòng lưu động
từ £5.70
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

60 St Martins Lane


Văn phòng lưu động
từ £12.30
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Golden Cross House


Văn phòng lưu động
từ £7.60
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

4/4a Bloomsbury Square


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

344-354 Gray's Inn Road


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

31 Southampton Row


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

88 Kingsway


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

37 Vintage House,


Văn phòng lưu động
từ £8.20
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

1st Floor Holborn Gate


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Tallis House


Văn phòng lưu động
từ £8.80
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Woking One


Văn phòng lưu động
từ £8.20
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Maple House


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

88 Wood Street


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

1 Ropemaker Street


Văn phòng lưu động
từ £11.60
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

45 Moorfields


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

30 Moorgate


Văn phòng lưu động
từ £11.60
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Epworth House


Văn phòng lưu động
từ £14.50
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Alpha House


Văn phòng lưu động
từ £10.10
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

68 Lombard Street


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

27 Austin Friars


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

3rd floor, News Building


Văn phòng lưu động
từ £10.70
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

New Broad Street House


Văn phòng lưu động
từ £6.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

1st Floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

30 St Marys Axe


Văn phòng lưu động
từ £11.60
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

63 St Mary Axe


Văn phòng lưu động
từ £10.40
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

3 Minster Court


Văn phòng lưu động
từ £14.50
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

9 Devonshire Square


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Dorset House


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

The Henley Building


Văn phòng lưu động
từ £7.20
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

377 - 399 London Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Enterprise House


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Quatro House


Văn phòng lưu động
từ £4.70
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

29th Floor


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

1 Canada Square, 37th Floor


Văn phòng lưu động
từ £10.40
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Interchange House


Văn phòng lưu động
từ £7.90
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Level 33


Văn phòng lưu động
từ £9.40
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

Beacon House


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

The Lansdowne Building


Văn phòng lưu động
từ £6.30
Văn phòng lưu động tại Uxbridge

400 Thames Valley Park Drive


Văn phòng lưu động
từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Uxbridge.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280