Trung tâm văn phòng lưu động tại Birmingham

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Birmingham

35 Bull Street


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Birmingham

12-22 Newhall Street


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Birmingham

One Victoria Square


Văn phòng lưu động
từ £4.00
Văn phòng lưu động tại Birmingham

156 Great Charles Street Queensway


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Birmingham

Quayside Tower


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Birmingham

Calthorpe Road


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Birmingham

Fort Dunlop


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Birmingham

The Comet Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Birmingham

4200 Waterside Centre


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Birmingham

Park House


Văn phòng lưu động
từ £4.00
Văn phòng lưu động tại Birmingham

Central Boulevard


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Birmingham

84 Salop Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Birmingham

M6 Toll Junctions T6/T7


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Birmingham

Isidore Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Birmingham

Watling Court, Orbital Plaza


Văn phòng lưu động
từ £4.00
Văn phòng lưu động tại Birmingham

3, The Quadrant


Văn phòng lưu động
từ £3.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Birmingham.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195