Trung tâm văn phòng lưu động tại Halifax

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Halifax

Old Lane


Văn phòng lưu động
từ £4.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

Salts Mill Road


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

Gelderd Road


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

2 Wellington Place


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

Princes Square


Văn phòng lưu động
từ £7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Halifax

7 Park Row


Văn phòng lưu động
từ £10.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

67 Albion Street


Văn phòng lưu động
từ £7.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

Market Walk


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

1200 Century Way


Văn phòng lưu động
từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Halifax.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195