Trung tâm văn phòng lưu động tại Halifax

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Halifax

Fearnley Mill


Văn phòng lưu động
từ £4.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

1st floor East Suite Waterfront


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

Building 3


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

No 2 Wellington Place


Văn phòng lưu động
từ £5.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

Ground, First and Second


Văn phòng lưu động
từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Halifax

7 Park Row


Văn phòng lưu động
từ £8.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

Pinnacle


Văn phòng lưu động
từ £6.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

Unit G37b


Văn phòng lưu động
từ £4.00
Văn phòng lưu động tại Halifax

1200 Century Way


Văn phòng lưu động
từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Halifax.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195