Trung tâm văn phòng lưu động tại Berkeley

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Berkeley

2001 Addison Street


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Berkeley

66 Franklin Street


Văn phòng lưu động
từ $18.60
Văn phòng lưu động tại Berkeley

1101 Marina Village Parkway


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại Berkeley

1160 Battery Street East


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Berkeley

75 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Berkeley

71 Stevenson Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Berkeley

345 Montgomery Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Berkeley

95 Third Street


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại Berkeley

795 Folsom Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Berkeley

350 Rhode Island Street


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Berkeley

1390 Market St


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Berkeley

One Harbor Drive


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Berkeley

1320 Willow Pass Road


Văn phòng lưu động
từ $11.10
Văn phòng lưu động tại Berkeley

4040 Civic Center Drive


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại Berkeley

San Francisco International Airport


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Berkeley

3 East Third Ave


Văn phòng lưu động
từ $27.10
Văn phòng lưu động tại Berkeley

951 Mariners Island Blvd


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Berkeley

7250 Redwood Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại Berkeley

6701 Koll Center Parkway


Văn phòng lưu động
từ $11.60
Văn phòng lưu động tại Berkeley

101 Jefferson Drive


Văn phòng lưu động
từ $20.10
Văn phòng lưu động tại Berkeley

530 Lytton Avenue


Văn phòng lưu động
từ $21.70
Văn phòng lưu động tại Berkeley

2100 Geng Road


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Berkeley

755 Baywood Drive


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Berkeley

4353 N 1st St


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại Berkeley

2445 Augustine Drive


Văn phòng lưu động
từ $19.50
Văn phòng lưu động tại Berkeley

3031 Tisch Way


Văn phòng lưu động
từ $17.90
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Berkeley

177 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Berkeley.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280