Trung tâm văn phòng lưu động tại Santa Clara

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

2445 Augustine Drive


Văn phòng lưu động
từ $17.60
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

3031 Tisch Way


Văn phòng lưu động
từ $16.40
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

177 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.50
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

4353 N 1st St


Văn phòng lưu động
từ $14.50
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

2100 Geng Road


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

6203 San Ignacio Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.50
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

530 Lytton Avenue


Văn phòng lưu động
từ $22.70
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

101 Jefferson Drive


Văn phòng lưu động
từ $19.20
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

6701 Koll Center Parkway


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

951 Mariners Island Blvd


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

3 East Third Ave


Văn phòng lưu động
từ $25.80
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

611 Gateway Blvd


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

1101 Marina Village Parkway


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

66 Franklin Street


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

350 Rhode Island Street


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

795 Folsom Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

95 Third Street


Văn phòng lưu động
từ $20.10
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

1390 Market St


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

71 Stevenson Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

75 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

1160 Battery Street East


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

2001 Addison Street


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Santa Clara

1320 Willow Pass Road


Văn phòng lưu động
từ $11.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Santa Clara.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280