Trung tâm văn phòng lưu động tại Santa Rosa

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Santa Rosa

3558 Round Barn Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại Santa Rosa

755 Baywood Drive


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại Santa Rosa

7250 Redwood Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại Santa Rosa

4040 Civic Center Drive


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại Santa Rosa

One Harbor Drive


Văn phòng lưu động
từ $15.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Santa Rosa.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280