Trung tâm văn phòng lưu động tại East Berlin

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại East Berlin

Building B


Văn phòng lưu động
từ $8.20
Văn phòng lưu động tại East Berlin

175 Capital Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $9.40
Văn phòng lưu động tại East Berlin

71 Raymond Rd


Văn phòng lưu động
từ $14.50
Văn phòng lưu động tại East Berlin

15 North Main Street


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại East Berlin

100 Pearl Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại East Berlin

360 Bloomfield Avenue


Văn phòng lưu động
từ $9.40
Văn phòng lưu động tại East Berlin

157 Church Street


Văn phòng lưu động
từ $9.10
Văn phòng lưu động tại East Berlin

One Reservoir Corporate Centre


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại East Berlin

83 Wooster Heights Rd


Văn phòng lưu động
từ $8.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại East Berlin.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280