Trung tâm văn phòng lưu động tại Greenwich

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Greenwich

500 West Putnam Ave.


Văn phòng lưu động
từ $17.60
Văn phòng lưu động tại Greenwich

One Stamford Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Greenwich

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Greenwich

777 Westchester Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Greenwich

Soundview Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại Greenwich

50 Main Street


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Greenwich

40 Richards Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11.60
Văn phòng lưu động tại Greenwich

7 Skyline Drive


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Greenwich

175 Huguenot Street


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Greenwich

520 White Plains Road


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

73 Market Street


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Greenwich

15 River Road


Văn phòng lưu động
từ $17.30
Văn phòng lưu động tại Greenwich

8 Wright Street


Văn phòng lưu động
từ $17.30
Văn phòng lưu động tại Greenwich

6800 Jericho Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

1129 Northern Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

100 Duffy Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

1979 Marcus Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

68 South Service Road


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Greenwich

200 Broadhollow Road


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

1 Bridge Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

626 RexCorp Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

50 Tice Blvd


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Greenwich

140 E Ridgewood Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Greenwich

118-35 Queens Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Greenwich

Hauppauge Center


Văn phòng lưu động
từ $14.50
Văn phòng lưu động tại Greenwich

The Falchi Building


Văn phòng lưu động
từ $18.60
Văn phòng lưu động tại Greenwich

83 Wooster Heights Rd


Văn phòng lưu động
từ $8.20
Văn phòng lưu động tại Greenwich

21st Floor


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại Greenwich

70 East Sunrise Highway


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Greenwich

555 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $19.50
Văn phòng lưu động tại Greenwich

845 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Greenwich

1740 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại Greenwich

1325 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $19.80
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Greenwich

415 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Greenwich

747 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $20.80
Văn phòng lưu động tại Greenwich

One Rockefeller Plaza


Văn phòng lưu động
từ $19.80
Văn phòng lưu động tại Greenwich

Park 80 West


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại Greenwich

245 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại Greenwich

787 Eleventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $19.80
Văn phòng lưu động tại Greenwich

250 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

230 Park Ave


Văn phòng lưu động
từ $22.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

1177 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

405 Lexington Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

340 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $27.10
Văn phòng lưu động tại Greenwich

1501 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

600 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

100 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

260 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại Greenwich

104 West 40th Street


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Văn phòng lưu động tại Greenwich

136 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

5 Penn Plaza


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại Greenwich

387 Park Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Văn phòng lưu động tại Greenwich

434 W. 33rd Street


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Văn phòng lưu động tại Greenwich

275 Seventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

287 Park Ave S


Văn phòng lưu động
từ $23.30
Văn phòng lưu động tại Greenwich

John F. Kennedy International Airport


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Greenwich

JFK International Airport


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Greenwich

413 West 14th St.


Văn phòng lưu động
từ $27.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

1 Meadowlands Plaza


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

One International Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $8.50
Văn phòng lưu động tại Greenwich

101 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $20.10
Văn phòng lưu động tại Greenwich

221 River Street


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

175 Pearl Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Greenwich

200 Vesey Street


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Greenwich

165 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Greenwich

300 Cadman Plaza West


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Greenwich

41 Flatbush Ave.


Văn phòng lưu động
từ $18.60
Văn phòng lưu động tại Greenwich

14 Wall Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Greenwich

77 Water Street


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Greenwich

80 Broad Street


Văn phòng lưu động
từ $9.10
Văn phòng lưu động tại Greenwich

2500 Plaza 5


Văn phòng lưu động
từ $22.00
Văn phòng lưu động tại Greenwich

101 Hudson Street


Văn phòng lưu động
từ $22.00
Văn phòng lưu động tại Greenwich

One Reservoir Corporate Centre


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Greenwich

80 Orville Drive


Văn phòng lưu động
từ $7.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

999 Riverview Drive


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại Greenwich

28 Valley Road


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

One Gateway Center


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

35 Bay Street


Văn phòng lưu động
từ $17.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

157 Church Street


Văn phòng lưu động
từ $9.10
Văn phòng lưu động tại Greenwich

830 Morris Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $21.40
Văn phòng lưu động tại Greenwich

2001 Route 46


Văn phòng lưu động
từ $11.60
Văn phòng lưu động tại Greenwich

51 JFK Parkway


Văn phòng lưu động
từ $18.90
Văn phòng lưu động tại Greenwich

20 Commerce Drive


Văn phòng lưu động
từ $12.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Greenwich.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280