Trung tâm văn phòng lưu động tại New Haven

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại New Haven

157 Church Street


Văn phòng lưu động
từ $9.10
Văn phòng lưu động tại New Haven

One Reservoir Corporate Centre


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại New Haven

Building B


Văn phòng lưu động
từ $6.90
Văn phòng lưu động tại New Haven

8 Wright Street


Văn phòng lưu động
từ $17.30
Văn phòng lưu động tại New Haven

175 Capital Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $8.20
Văn phòng lưu động tại New Haven

15 River Road


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New Haven

83 Wooster Heights Rd


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại New Haven

40 Richards Avenue


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại New Haven

71 Raymond Rd


Văn phòng lưu động
từ $10.40
Văn phòng lưu động tại New Haven

15 North Main Street


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại New Haven

100 Pearl Street


Văn phòng lưu động
từ $10.40
Văn phòng lưu động tại New Haven

Soundview Plaza


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại New Haven

One Stamford Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại New Haven

80 Orville Drive


Văn phòng lưu động
từ $8.20
Văn phòng lưu động tại New Haven

Hauppauge Center


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New Haven

360 Bloomfield Avenue


Văn phòng lưu động
từ $6.90
Văn phòng lưu động tại New Haven

500 West Putnam Ave.


Văn phòng lưu động
từ $17.60
Văn phòng lưu động tại New Haven

200 Broadhollow Road


Văn phòng lưu động
từ $11.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại New Haven.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280