Trung tâm văn phòng lưu động tại Westport

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Westport

8 Wright Street


Văn phòng lưu động
từ $16
Văn phòng lưu động tại Westport

15 River Road


Văn phòng lưu động
từ $15
Văn phòng lưu động tại Westport

40 Richards Avenue


Văn phòng lưu động
từ $9
Văn phòng lưu động tại Westport

Soundview Plaza


Văn phòng lưu động
từ $10
Văn phòng lưu động tại Westport

One Stamford Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

One Reservoir Corporate Centre


Văn phòng lưu động
từ $11
Văn phòng lưu động tại Westport

500 West Putnam Ave.


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

83 Wooster Heights Rd


Văn phòng lưu động
từ $9
Văn phòng lưu động tại Westport

777 Westchester Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15
Văn phòng lưu động tại Westport

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15
Văn phòng lưu động tại Westport

50 Main Street


Văn phòng lưu động
từ $15
Văn phòng lưu động tại Westport

Hauppauge Center


Văn phòng lưu động
từ $16
Văn phòng lưu động tại Westport

7 Skyline Drive


Văn phòng lưu động
từ $11
Văn phòng lưu động tại Westport

6800 Jericho Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

200 Broadhollow Road


Văn phòng lưu động
từ $11
Văn phòng lưu động tại Westport

68 South Service Road


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

157 Church Street


Văn phòng lưu động
từ $9
Văn phòng lưu động tại Westport

520 White Plains Road


Văn phòng lưu động
từ $13
Văn phòng lưu động tại Westport

173 Huguenot Street


Văn phòng lưu động
từ $15
Văn phòng lưu động tại Westport

100 Duffy Avenue


Văn phòng lưu động
từ $8
Văn phòng lưu động tại Westport

80 Orville Drive


Văn phòng lưu động
từ $8
Văn phòng lưu động tại Westport

73 Market Street


Văn phòng lưu động
từ $13
Văn phòng lưu động tại Westport

1129 Northern Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $11
Văn phòng lưu động tại Westport

626 RexCorp Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

1979 Marcus Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11
Văn phòng lưu động tại Westport

1 Bridge Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

70 East Sunrise Highway


Văn phòng lưu động
từ $11
Văn phòng lưu động tại Westport

50 Tice Blvd


Văn phòng lưu động
từ $15
Văn phòng lưu động tại Westport

118-35 Queens Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Westport

140 E Ridgewood Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11
Văn phòng lưu động tại Westport

The Falchi Building


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

John F. Kennedy International Airport


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Westport

JFK International Airport


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Westport

21st Floor


Văn phòng lưu động
từ $21
Văn phòng lưu động tại Westport

555 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17
Văn phòng lưu động tại Westport

845 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

1740 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

1325 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $13
Văn phòng lưu động tại Westport

747 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17
Văn phòng lưu động tại Westport

415 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

245 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17
Văn phòng lưu động tại Westport

One Rockefeller Plaza


Văn phòng lưu động
từ $17
Văn phòng lưu động tại Westport

250 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15
Văn phòng lưu động tại Westport

One International Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $8
Văn phòng lưu động tại Westport

230 Park Ave


Văn phòng lưu động
từ $21
Văn phòng lưu động tại Westport

787 Eleventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

405 Lexington Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

340 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17
Văn phòng lưu động tại Westport

Park 80 West


Văn phòng lưu động
từ $13
Văn phòng lưu động tại Westport

1177 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

600 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

100 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

1501 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $11
Văn phòng lưu động tại Westport

260 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Westport

104 West 40th Street


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

136 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

5 Penn Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13
Văn phòng lưu động tại Westport

387 Park Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

132 West 31st Street


Văn phòng lưu động
từ $13
Văn phòng lưu động tại Westport

434 W. 33rd Street


Văn phòng lưu động
từ $17
Văn phòng lưu động tại Westport

287 Park Ave S


Văn phòng lưu động
từ $17
Văn phòng lưu động tại Westport

275 Seventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13
Văn phòng lưu động tại Westport

413 West 14th St.


Văn phòng lưu động
từ $29
Văn phòng lưu động tại Westport

1 Meadowlands Plaza


Văn phòng lưu động
từ $16
Văn phòng lưu động tại Westport

101 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $17
Văn phòng lưu động tại Westport

221 River Street


Văn phòng lưu động
từ $18
Văn phòng lưu động tại Westport

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn phòng lưu động
từ $14
Văn phòng lưu động tại Westport

175 Pearl Street


Văn phòng lưu động
từ $18

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Westport.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280