Trung tâm văn phòng lưu động tại Plantation

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Plantation

8201 Peters Road


Văn phòng lưu động
từ $8.20
Văn phòng lưu động tại Plantation

110 East Broward Blvd


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Plantation

501 East Olas Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Plantation

1560 Sawgrass Corporate Parkway


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Plantation

2598 E. Sunrise Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $8.20
Văn phòng lưu động tại Plantation

6750 N. Andrews Avenue


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Plantation

4000 Hollywood Blvd


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Plantation

2200 N. Commerce Parkway


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Plantation

20801 Biscayne Blvd


Văn phòng lưu động
từ $9.10
Văn phòng lưu động tại Plantation

3350 SW 148th Avenue


Văn phòng lưu động
từ $8.50
Văn phòng lưu động tại Plantation

11555 Heron Bay Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Plantation

2875 NE 191 Street


Văn phòng lưu động
từ $11.60
Văn phòng lưu động tại Plantation

7900 Oak Lane


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Plantation

1801 N.E. 123rd Street


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Plantation

2255 Glades Road


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Plantation

8333 N.W. 53rd Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Plantation

218 NW 24th Street


Văn phòng lưu động
từ $17.90
Văn phòng lưu động tại Plantation

1615 South Congress Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Plantation

1688 Meridian Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Plantation

700 NW 1st Avenue


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Plantation

Waterford Business Park


Văn phòng lưu động
từ $7.60
Văn phòng lưu động tại Plantation

6303 Blue Lagoon Drive


Văn phòng lưu động
từ $8.50
Văn phòng lưu động tại Plantation

201South Biscayne Blvd


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Plantation

333 S. E. 2nd Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Plantation

80 S.W. 8th Street


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Plantation

601 Brickell Key Drive


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại Plantation

801 Brickell Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Plantation

Brickell Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Plantation

1221 Brickell Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Plantation

One Alhambra Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại Plantation

2332 Galiano Street


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Plantation

1111 Lincoln Road


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại Plantation

3390 Mary Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Plantation

3350 Virginia Street


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại Plantation

9100 S. Dadeland Blvd


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Plantation

2054 Vista Parkway


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại Plantation

777 South Flagler Drive


Văn phòng lưu động
từ $10.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Plantation.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280