Trung tâm văn phòng lưu động tại Charlestown

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Charlestown

The Schrafft's Center Power House


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Charlestown

90 Canal Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Charlestown

100 Cambridge Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Charlestown

8 Faneuil Hall Marketplace


Văn phòng lưu động
từ $8.20
Văn phòng lưu động tại Charlestown

60 State Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Charlestown

245 First Street


Văn phòng lưu động
từ $14.50
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Charlestown

225 Franklin Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Charlestown

101 Arch Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Charlestown

101 Federal Street


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Charlestown

470 Atlantic Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Charlestown

One Marina Park Drive


Văn phòng lưu động
từ $14.50
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Charlestown

Suite 500


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Charlestown

1 Harborside Drive


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Charlestown

361 Newbury Street


Văn phòng lưu động
từ $14.50
Văn phòng lưu động tại Charlestown

125 Cambridge Park Drive


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Charlestown

Riverside Center


Văn phòng lưu động
từ $17.90
Văn phòng lưu động tại Charlestown

303 Wyman Street


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Charlestown

1500 District Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại Charlestown

35 Village Road


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại Charlestown

300 Baker Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Charlestown

225 Cedar Hill Street


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Charlestown

1 Tara Boulevard


Văn phòng lưu động
từ $10.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Charlestown.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280