Trung tâm văn phòng lưu động tại Minneapolis

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Minneapolis

100 South Fifth Street


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại Minneapolis

121 Washington Ave.N


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Minneapolis

2355 Highway 36 West


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Minneapolis

5201 Eden Avenue


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Minneapolis

445 Minnesota Street


Văn phòng lưu động
từ $6.30
Văn phòng lưu động tại Minneapolis

7760 France Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại Minneapolis

8400 Normandale Lake Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Minneapolis

860 Blue Gentian Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Minneapolis

11670 Fountains Drive


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Minneapolis

8530 Eagle Point Blvd


Văn phòng lưu động
từ $8.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Minneapolis.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280