Trung tâm văn phòng lưu động tại Long Island City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Long Island City

31-00 47th Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

747 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $16.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

845 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

600 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

405 Lexington Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

405 Lexington Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

245 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

250 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

230 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $19.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

445 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $16.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

100 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

477 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

340 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

555 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $16.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

590 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $19.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

260 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1 Rockefeller Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

387 Park Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

136 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1177 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

41 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Long Island City

57 West 57th Street


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

287 Park Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

104 West 40th Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1250 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1325 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

112 West 34th Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1501 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

127 West 30th Street


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1740 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $18.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

275 7th Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

5 Penn Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

111 West 19th Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Long Island City

411 Lafayette Street


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

424 West 33rd Street


Văn phòng lưu động
từ $22.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

787 Eleventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

413 West 14th Street


Văn phòng lưu động
từ $25.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

101 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

99 Hudson Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

175 Pearl Street


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Long Island City

100 Church Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

165 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

140 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

200 Vesey Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

300 Cadman Plaza West


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Long Island City

14 Wall Street


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

221 River Street


Văn phòng lưu động
từ $18.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

77 Water Street


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Long Island City

41 Flatbush Avenue


Văn phòng lưu động
từ $19.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

80 Broad Street


Văn phòng lưu động
từ $8.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

2500 Plaza 5


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Long Island City

101 Hudson Street


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

118-35 Queens Boulevard


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1 Bridge Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1 Meadowlands Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1 Gateway Center


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

411 Hackensack Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1129 Northern Boulevard


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1979 Marcus Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

Park 80 West


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

70 East Sunrise Highway


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

173 Huguenot Street


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

28 Valley Road


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

73 Market Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

140 East Ridgewood Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

999 Riverview Drive


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

20 Commerce Drive


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

626 RexCorp Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

101 Eisenhower Parkway


Văn phòng lưu động
từ $8.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

830 Morris Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

411 Theodore Fremd Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

50 Tice Boulevard


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

50 Main Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

51 John F. Kennedy Parkway


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

100 Duffy Avenue


Văn phòng lưu động
từ $8.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

777 Westchester Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

520 White Plains Road


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

6800 Jericho Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

33 Wood Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

500 West Putnam Avenue East


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

100 Connell Drive


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

7 Skyline Drive


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

2001 Route 46


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

68 South Service Road


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

400 Rella Boulevard


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1 International Boulevard


Văn phòng lưu động
từ $8.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

55 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

200 Broadhollow Road


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

125 Half Mile Road


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

One Stamford Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

197 State Route 18 South


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

30 Knightsbridge Road


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

317 George Street


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1266 East Main Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

233 Mt. Airy Road


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

100 South Bedford Road


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

100 Enterprise Drive


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

40 Richards Avenue


Văn phòng lưu động
từ $8.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

1200 Route 22 East


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

150 Motor Parkway


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

90 Washington Valley Road


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

4400 Route 9 South


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

3600 Route 66


Văn phòng lưu động
từ $8.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

15 River Road


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

8 Wright Street


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

206 Rockingham Row


Văn phòng lưu động
từ $8.00
Văn phòng lưu động tại Long Island City

80 Orville Drive


Văn phòng lưu động
từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Long Island City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195