Trung tâm văn phòng lưu động tại Manhattan

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Manhattan

57 West 57th Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1740 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $16.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

590 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $18.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1325 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

555 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $16.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

445 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Manhattan

477 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $16.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1 Rockefeller Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

845 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1177 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1501 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

250 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

245 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

230 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

405 Lexington Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

104 West 40th Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

405 Lexington Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

100 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

260 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

600 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

112 West 34th Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Manhattan

5 Penn Plaza


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

424 West 33rd Street


Văn phòng lưu động
từ $19.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1250 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

127 West 30th Street


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

136 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Manhattan

275 7th Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

41 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

287 Park Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

111 West 19th Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Manhattan

31-00 47th Avenue


Văn phòng lưu động
từ $16.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

413 West 14th Street


Văn phòng lưu động
từ $25.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

411 Lafayette Street


Văn phòng lưu động
từ $20.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

221 River Street


Văn phòng lưu động
từ $18.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

101 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

99 Hudson Street


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1 Bridge Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Manhattan

100 Church Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

200 Vesey Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

165 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

140 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

2500 Plaza 5


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Manhattan

14 Wall Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

101 Hudson Street


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1 Meadowlands Plaza


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Manhattan

77 Water Street


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

175 Pearl Street


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

80 Broad Street


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

300 Cadman Plaza West


Văn phòng lưu động
từ $23.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Manhattan

41 Flatbush Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

118-35 Queens Boulevard


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Manhattan

411 Hackensack Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1 Gateway Center


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

Park 80 West


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

28 Valley Road


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

173 Huguenot Street


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

140 East Ridgewood Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

73 Market Street


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1129 Northern Boulevard


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1979 Marcus Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

999 Riverview Drive


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

70 East Sunrise Highway


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

101 Eisenhower Parkway


Văn phòng lưu động
từ $7.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

50 Tice Boulevard


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

20 Commerce Drive


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

411 Theodore Fremd Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

830 Morris Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

50 Main Street


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

520 White Plains Road


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

626 RexCorp Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

777 Westchester Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

51 John F. Kennedy Parkway


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

7 Skyline Drive


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

100 Duffy Avenue


Văn phòng lưu động
từ $8.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

500 West Putnam Avenue East


Văn phòng lưu động
từ $18.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

6800 Jericho Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

33 Wood Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

400 Rella Boulevard


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

2001 Route 46


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1 International Boulevard


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

100 Connell Drive


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

55 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

68 South Service Road


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

200 Broadhollow Road


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

One Stamford Plaza


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1266 East Main Street


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

125 Half Mile Road


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

30 Knightsbridge Road


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

100 South Bedford Road


Văn phòng lưu động
từ $13.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

197 State Route 18 South


Văn phòng lưu động
từ $8.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

317 George Street


Văn phòng lưu động
từ $10.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

100 Enterprise Drive


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

233 Mt. Airy Road


Văn phòng lưu động
từ $7.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

1200 Route 22 East


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

90 Washington Valley Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Manhattan

150 Motor Parkway


Văn phòng lưu động
từ $15.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

4400 Route 9 South


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

3600 Route 66


Văn phòng lưu động
từ $9.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

15 River Road


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

8 Wright Street


Văn phòng lưu động
từ $14.00
Văn phòng lưu động tại Manhattan

206 Rockingham Row


Văn phòng lưu động
từ $9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Manhattan.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195