Trung tâm văn phòng lưu động tại Melville

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Melville

200 Broadhollow Road


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Melville

68 South Service Road


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Melville

6800 Jericho Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Melville

100 Duffy Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Melville

Hauppauge Center


Văn phòng lưu động
từ $14.50
Văn phòng lưu động tại Melville

626 RexCorp Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Melville

1979 Marcus Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Melville

1129 Northern Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Melville

80 Orville Drive


Văn phòng lưu động
từ $7.90
Văn phòng lưu động tại Melville

70 East Sunrise Highway


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại Melville

One Stamford Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Melville

Soundview Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại Melville

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Melville

500 West Putnam Ave.


Văn phòng lưu động
từ $17.60
Văn phòng lưu động tại Melville

40 Richards Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11.60
Văn phòng lưu động tại Melville

175 Huguenot Street


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Melville

John F. Kennedy International Airport


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Melville

JFK International Airport


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Melville

118-35 Queens Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Melville

777 Westchester Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Melville

8 Wright Street


Văn phòng lưu động
từ $17.30
Văn phòng lưu động tại Melville

50 Main Street


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Melville

73 Market Street


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Melville

15 River Road


Văn phòng lưu động
từ $17.30
Văn phòng lưu động tại Melville

The Falchi Building


Văn phòng lưu động
từ $18.60
Văn phòng lưu động tại Melville

520 White Plains Road


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Melville

1 Bridge Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Melville

845 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Melville

7 Skyline Drive


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Melville

21st Floor


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại Melville

555 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $19.50
Văn phòng lưu động tại Melville

747 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $20.80
Văn phòng lưu động tại Melville

245 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại Melville

250 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Melville

415 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Melville

405 Lexington Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Melville

230 Park Ave


Văn phòng lưu động
từ $22.70
Văn phòng lưu động tại Melville

600 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Melville

One Rockefeller Plaza


Văn phòng lưu động
từ $19.80
Văn phòng lưu động tại Melville

340 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $27.10
Văn phòng lưu động tại Melville

100 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Melville

1325 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $19.80
Văn phòng lưu động tại Melville

1740 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại Melville

260 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại Melville

1177 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Melville

136 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Melville

387 Park Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Melville

104 West 40th Street


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Văn phòng lưu động tại Melville

1501 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Melville

287 Park Ave S


Văn phòng lưu động
từ $23.30
Văn phòng lưu động tại Melville

787 Eleventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $19.80
Văn phòng lưu động tại Melville

5 Penn Plaza


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại Melville

41 Flatbush Ave.


Văn phòng lưu động
từ $18.60
Văn phòng lưu động tại Melville

275 Seventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Melville

434 W. 33rd Street


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Văn phòng lưu động tại Melville

175 Pearl Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Melville

300 Cadman Plaza West


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Melville

413 West 14th St.


Văn phòng lưu động
từ $27.70
Văn phòng lưu động tại Melville

101 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $20.10
Văn phòng lưu động tại Melville

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Melville

77 Water Street


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Melville

165 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Melville

14 Wall Street


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Melville

80 Broad Street


Văn phòng lưu động
từ $9.10
Văn phòng lưu động tại Melville

200 Vesey Street


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Melville

221 River Street


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Melville

2500 Plaza 5


Văn phòng lưu động
từ $22.00
Văn phòng lưu động tại Melville

101 Hudson Street


Văn phòng lưu động
từ $22.00
Văn phòng lưu động tại Melville

1 Meadowlands Plaza


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Melville

140 E Ridgewood Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Melville

35 Bay Street


Văn phòng lưu động
từ $17.90
Văn phòng lưu động tại Melville

One Reservoir Corporate Centre


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Melville

Park 80 West


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại Melville

50 Tice Blvd


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Melville

One Gateway Center


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Melville

83 Wooster Heights Rd


Văn phòng lưu động
từ $8.20
Văn phòng lưu động tại Melville

28 Valley Road


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Melville

157 Church Street


Văn phòng lưu động
từ $9.10
Văn phòng lưu động tại Melville

999 Riverview Drive


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại Melville

One International Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $8.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Melville.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280