Trung tâm văn phòng lưu động tại New York City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại New York City

165 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại New York City

14 Wall Street


Văn phòng lưu động
từ $10.40
Văn phòng lưu động tại New York City

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại New York City

200 Vesey Street


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại New York City

77 Water Street


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại New York City

80 Broad Street


Văn phòng lưu động
từ $9.10
Văn phòng lưu động tại New York City

101 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $17.90
Văn phòng lưu động tại New York City

175 Pearl Street


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Văn phòng lưu động tại New York City

300 Cadman Plaza West


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại New York City

101 Hudson Street


Văn phòng lưu động
từ $16.40
Văn phòng lưu động tại New York City

2500 Plaza 5


Văn phòng lưu động
từ $20.80
Văn phòng lưu động tại New York City

413 West 14th St.


Văn phòng lưu động
từ $27.70
Văn phòng lưu động tại New York City

287 Park Ave S


Văn phòng lưu động
từ $17.90
Văn phòng lưu động tại New York City

221 River Street


Văn phòng lưu động
từ $19.20
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại New York City

41 Flatbush Ave.


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Văn phòng lưu động tại New York City

275 Seventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại New York City

387 Park Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

136 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

132 West 31st Street


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

5 Penn Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

434 W. 33rd Street


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại New York City

260 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại New York City

600 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại New York City

104 West 40th Street


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

100 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại New York City

405 Lexington Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại New York City

340 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại New York City

1501 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại New York City

230 Park Ave


Văn phòng lưu động
từ $20.80
Văn phòng lưu động tại New York City

1177 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

250 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại New York City

747 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại New York City

245 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại New York City

One Rockefeller Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

845 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

1325 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại New York City

555 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $17.00
Văn phòng lưu động tại New York City

1740 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $17.30
Văn phòng lưu động tại New York City

590 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $20.80
Văn phòng lưu động tại New York City

787 Eleventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

The Falchi Building


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại New York City

35 Bay Street


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại New York City

1 Meadowlands Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14.50
Văn phòng lưu động tại New York City

One Gateway Center


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại New York City

118-35 Queens Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại New York City

1 Bridge Plaza


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại New York City

28 Valley Road


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại New York City

Park 80 West


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại New York City

20 Commerce Drive


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại New York City

1979 Marcus Avenue


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại New York City

70 East Sunrise Highway


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại New York City

1129 Northern Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại New York City

830 Morris Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại New York City

140 E Ridgewood Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại New York City

173 Huguenot Street


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại New York City

999 Riverview Drive


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại New York City

73 Market Street


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại New York City

51 JFK Parkway


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại New York City

33 Wood Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại New York City

100 Connell Drive


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại New York City

626 RexCorp Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại New York City

50 Tice Blvd


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại New York City

2001 Route 46


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại New York City

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại New York City

55 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại New York City

50 Main Street


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại New York City

100 Duffy Avenue


Văn phòng lưu động
từ $8.50
Văn phòng lưu động tại New York City

520 White Plains Road


Văn phòng lưu động
từ $13.20
Văn phòng lưu động tại New York City

777 Westchester Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại New York City

125 Half Mile Road


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại New York City

6800 Jericho Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại New York City

197 State Route 18 South


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại New York City

30 Knightsbridge Road


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại New York City

7 Skyline Drive


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại New York City

One International Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại New York City

500 West Putnam Ave.


Văn phòng lưu động
từ $17.60
Văn phòng lưu động tại New York City

233 Mt. Airy Road


Văn phòng lưu động
từ $9.40
Văn phòng lưu động tại New York City

68 South Service Road


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

200 Broadhollow Road


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại New York City

100 Enterprise Drive


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại New York City

4400 Route 9 South


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại New York City

One Stamford Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại New York City

3600 Route 66


Văn phòng lưu động
từ $9.10
Văn phòng lưu động tại New York City

Soundview Plaza


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại New York City

40 Richards Avenue


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại New York City

Hauppauge Center


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

Princeton Forrestal Village


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại New York City

103 Carnegie Center Drive


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại New York City

100 Overlook Center


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại New York City

15 River Road


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại New York City

8 Wright Street


Văn phòng lưu động
từ $17.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại New York City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280