Trung tâm văn phòng lưu động tại Staten Island

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Staten Island

35 Bay Street


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Văn phòng lưu động tại Staten Island

20 Commerce Drive


Văn phòng lưu động
từ $12.00
Văn phòng lưu động tại Staten Island

33 Wood Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Staten Island

One Gateway Center


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Staten Island

101 Hudson Street


Văn phòng lưu động
từ $22.00
Văn phòng lưu động tại Staten Island

80 Broad Street


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Staten Island

2500 Plaza 5


Văn phòng lưu động
từ $22.00
Văn phòng lưu động tại Staten Island

77 Water Street


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Staten Island

14 Wall Street


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Staten Island

300 Cadman Plaza West


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Staten Island

165 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Staten Island

41 Flatbush Ave.


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Văn phòng lưu động tại Staten Island

200 Vesey Street


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

175 Pearl Street


Văn phòng lưu động
từ $18.30
Văn phòng lưu động tại Staten Island

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

101 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

221 River Street


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

413 West 14th St.


Văn phòng lưu động
từ $27.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

830 Morris Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Staten Island

287 Park Ave S


Văn phòng lưu động
từ $23.30
Văn phòng lưu động tại Staten Island

275 Seventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Staten Island

387 Park Avenue South


Văn phòng lưu động
từ $16.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

132 West 31st Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Staten Island

434 W. 33rd Street


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

136 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

5 Penn Plaza


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Staten Island

260 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Staten Island

104 West 40th Street


Văn phòng lưu động
từ $17.30
Văn phòng lưu động tại Staten Island

600 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại Staten Island

100 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại Staten Island

100 Connell Drive


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

1501 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại Staten Island

405 Lexington Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại Staten Island

340 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $22.40
Văn phòng lưu động tại Staten Island

1177 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $19.20
Văn phòng lưu động tại Staten Island

230 Park Ave


Văn phòng lưu động
từ $22.40
Văn phòng lưu động tại Staten Island

250 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Staten Island

245 Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại Staten Island

747 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại Staten Island

415 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại Staten Island

One Rockefeller Plaza


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

1325 Avenue of the Americas


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Staten Island

787 Eleventh Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

845 Third Avenue


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Staten Island

1740 Broadway


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

197 State Route 18 South


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại Staten Island

555 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $21.10
Văn phòng lưu động tại Staten Island

21st Floor


Văn phòng lưu động
từ $22.40
Văn phòng lưu động tại Staten Island

The Falchi Building


Văn phòng lưu động
từ $15.10
Văn phòng lưu động tại Staten Island

51 JFK Parkway


Văn phòng lưu động
từ $14.20
Văn phòng lưu động tại Staten Island

1 Meadowlands Plaza


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

28 Valley Road


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Staten Island

125 Half Mile Road


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại Staten Island

30 Knightsbridge Road


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Staten Island

118-35 Queens Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Staten Island

JFK International Airport


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Staten Island

John F. Kennedy International Airport


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Staten Island

1 Bridge Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Staten Island

4400 Route 9 South


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại Staten Island

55 Madison Avenue


Văn phòng lưu động
từ $10.10
Văn phòng lưu động tại Staten Island

Park 80 West


Văn phòng lưu động
từ $13.50
Văn phòng lưu động tại Staten Island

999 Riverview Drive


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Staten Island

233 Mt. Airy Road


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Staten Island

2001 Route 46


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Staten Island

70 East Sunrise Highway


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Staten Island

3600 Route 66


Văn phòng lưu động
từ $9.40
Văn phòng lưu động tại Staten Island

1979 Marcus Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Staten Island

140 E Ridgewood Avenue


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Staten Island

1129 Northern Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Staten Island

Princeton Forrestal Village


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Staten Island

173 Huguenot Street


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Staten Island

73 Market Street


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Staten Island

626 RexCorp Plaza


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Staten Island

100 Enterprise Drive


Văn phòng lưu động
từ $12.30
Văn phòng lưu động tại Staten Island

103 Carnegie Center Drive


Văn phòng lưu động
từ $11.30
Văn phòng lưu động tại Staten Island

100 Overlook Center


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Staten Island

50 Tice Blvd


Văn phòng lưu động
từ $15.40
Văn phòng lưu động tại Staten Island

100 Duffy Avenue


Văn phòng lưu động
từ $8.50
Văn phòng lưu động tại Staten Island

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Staten Island

One International Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $7.90
Văn phòng lưu động tại Staten Island

6800 Jericho Turnpike


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Staten Island

100 Horizon Center Blvd.


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Staten Island

50 Main Street


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Staten Island

520 White Plains Road


Văn phòng lưu động
từ $12.60
Văn phòng lưu động tại Staten Island

777 Westchester Avenue


Văn phòng lưu động
từ $14.80
Văn phòng lưu động tại Staten Island

7 Skyline Drive


Văn phòng lưu động
từ $10.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

68 South Service Road


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

500 West Putnam Ave.


Văn phòng lưu động
từ $15.70
Văn phòng lưu động tại Staten Island

200 Broadhollow Road


Văn phòng lưu động
từ $12.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Staten Island.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280