Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy {{term}}. Vui lòng thử lại.
Regus ứng phó với COVID-19

"Năm 2015 lại là một năm phát triển bền vững với thành quả vững mạnh, tạo dòng tiền mặt tốt, tăng trưởng đáng kể và doanh thu hấp dẫn …"

Hồ sơ công ty

Regus là’ nhà cung cấp không gian làm việc linh hoạt lớn nhất thế giới, với các sản phẩm và dịch vụ phong phú bao gồm phòng họp và văn phòng được trang bị đầy đủ... Đọc thêm

Thông tin về cổ đông và các câu hỏi thường gặp về nhà đầu tư

Thông tin cho nhà đầu tư về thanh toán cổ tức, chuyển nhượng cổ phần và thay đổi thông tin chi tiết của cổ đông... Đọc thêm

Báo cáo thường niên

Tải về  báo cáo thường niên và tài khoản Regus 2015 công bố thông tin chi tiết về hoạt động tài chính của chúng tôi.

Thông tin về giá cổ phần

Xem thông tin về giá cổ phiếu mới nhất của công ty từ Sàn Giao dịch Chứng khoán London.