Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy {{term}}. Vui lòng thử lại.
Regus ứng phó với COVID-19

Danh bạ Doanh nghiệp

Văn phòng Thư ký và Đăng ký

Tim Regan, Thư ký Công ty,Regus plc (Société Bí danh)

Văn phòng đăng ký:,22 Grenville Street,St Helier,Jersey,JE4 8PX

Trụ sở chính đăng ký:,26 Boulevard Royal,L-2449 Luxembourg

Số đăng ký

Jersey,101523,Luxembourg,R.C.S.B 141159

Cơ quan đăng ký

Capita (Cơ quan đăng ký) Jersey Limited,12 Castle Street,St Helier,Jersey,JE2 3RT

Kiểm toán viên

KPMG Luxembourg S.à r.l.,9 Allée Scheffer,L-2520 Luxembourg

Cố vấn Pháp lý cho Công ty về Luật Anh quốc

Slaughter and May,One Bunhill Row,London EC1Y 8YY

Cố vấn Pháp lý cho Công ty về Luật Luxembourg

MNKS,Vertigo Polaris Building,2-4 rue Eugene Ruppert,L-2453 Luxembourg

Môi giới Cổ phần Chứng khoán Doanh nghiệp

Investec Bankplc,2 Gresham Street,London,EC2V 7QP

J.P. Morgan Cazenove,25 Bank Street,Canary Wharf,London,E14 5JP

Financial PR Advisors

Brunswick Group LLP,16 Lincoln's Inn Fields,London,WC2A 3ED