Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy {{term}}. Vui lòng thử lại.
Regus ứng phó với COVID-19

"Regus là nhà cung cấp’s các giải pháp không gian làm việc linh hoạt lớn nhất trên thế giới, với khách hàng là những doanh nhân, cá nhân và các công ty trị giá hàng triệu đô la thành công nhất. Thông qua các định dạng văn phòng của chúng tôi, cũng như các doanh nghiệp phục hồi sau thảm họa, văn phòng ảo di động đang phát triển, chúng tôi giúp mọi người có thể làm việc ở mọi nơi, mọi lúc theo nhu cầu, với mọi phong cách và mức giá mà họ muốn. Được thành lập tại Brussels, Bỉ năm 1989, Regus có trụ sở chính đặt tại Luxembourg và được niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán London."

2018
Ngày Tiêu đề tài liệu PDF
27/06/2019 Regus plc consolidated report and accounts 2018 Print
2017
Ngày Tiêu đề tài liệu PDF
27/04/2018 Regus plc consolidated report and accounts 2017 Print
2016
Ngày Tiêu đề tài liệu PDF
19/04/2017 Regus plc consolidated report and accounts 2016 Print
2015
Ngày Tiêu đề tài liệu PDF
01/03/2016 Regus plc consolidated report and accounts 2015 Print
01/03/2016 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2015 Print
2014
Ngày Tiêu đề tài liệu PDF
03/03/2015 Regus plc consolidated report and accounts 2014 Print
03/03/2015 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2014 Print
2013
Ngày Tiêu đề tài liệu PDF
04/03/2014 Regus plc consolidated report and accounts 2013 Print
04/03/2014 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2013 Print
2012
Ngày Tiêu đề tài liệu PDF
05/03/2013 Regus plc consolidated report and accounts 2012 Print
05/03/2013 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2012 Print
2011
Ngày Tiêu đề tài liệu PDF
20/03/2012 Regus plc consolidated report and accounts 2011 Print
20/03/2012 Regus plc (société anonyme) parent company accounts 2011 Print