Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy {{term}}. Vui lòng thử lại.
Regus ứng phó với COVID-19
Shareholder Information
Ngày Tiêu đề tài liệu PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Ngày Tiêu đề tài liệu PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Cơ quan đăng ký là gì?

Cổ quyền của bạn tại Regus được ghi vào sổ đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông là một danh sách các tên và địa chỉ của tất cả các cổ đông của Regus và số lượng cổ phần mà mỗi cổ đông sở hữu. Sổ đăng ký cổ đông được duy trì thay mặt cho công ty bởi Capita Registrar ('Cơ quan Đăng ký'). Cơ quan Đăng ký Regus cập nhật sổ đăng ký cổ đông khi hoàn cảnh cá nhân hoặc cổ quyền của bạn thay đổi, đồng thời gửi ngân phiếu cổ tức và chứng chỉ cổ phần cho bạn.

Theo luật, sổ đăng ký cổ đông là một tài liệu công khai mà Cơ quan Đăng ký phải xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra. Yêu cầu phải bao gồm tên và địa chỉ của người truy cập, một tuyên bố về mục đích sử dụng thông tin, bất kể thông tin đó có được chia sẻ cho người nào khác hay không, và nếu có chia sẻ thì chia sẻ cho ai và với mục đích gì. Regus sẽ không cung cấp thông tin chi tiết của bất kỳ cá nhân nào cho các bên thứ ba, vượt ra khỏi trách nhiệm pháp lý của chúng tôi.

Tôi nên làm gì với chứng nhận cổ phần của tôi?

Các chứng chỉ cổ phần là bằng chứng sở hữu cổ phần của bạn và phải được cất giữ ở nơi an toàn. Bạn sẽ cần đến chúng nếu bạn muốn bán tất cả hoặc một số cổ phần của bạn trong tương lai. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ một hồ sơ riêng về số lượng chứng nhận và số cổ phần trong mỗi chứng nhận đề phòng trường hợp bị mất mát hoặc hư hỏng. Các chứng nhận cổ phần được gửi cho các cổ đông và họ tự chịu mọi rủi ro.

Tôi cần làm gì nếu tôi chuyển nhà?

Nếu bạn chuyển nhà, bạn sẽ cần thông báo địa chỉ mới cho cơ quan đăng ký của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký trên cổng Capita Share (www.capitashareportal.com) bạn có thể cho họ biết địa chỉ mới bằng cách đăng nhập vào Danh mục đầu tư của mình. Bạn sẽ cần:

  • họ tên đầy đủ và địa chỉ đăng ký hiện tại của cổ đông
  • Mã số Nhà đầu tư là cổ đông

Bạn sẽ tìm thấy cả hai mục này trên một chứng nhận cổ phần, chứng từ chi trả cổ tức gần đây hoặc bất kỳ thư tín nào khác từ chúng tôi.

Hoặc bạn có thể điền mẫu đơn thay đổi địa chỉ trên website của họ www.capitaregistrars.com (Xin lưu ý: liên kết này sẽ mở trang trong một cửa sổ trình duyệt mới.) bên dưới 'Cổ đông và Nhân viên', và sau đó là 'Tờ rơi và Biểu mẫu'. Sau khi bạn điền và ký vào mẫu này, vui lòng gửi cho Capita bằng bưu điện đến Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Tôi cần làm gì nếu tôi đổi tên?

Nếu bạn thay đổi tên mình, hãy gửi văn bản thông báo cho các cơ quan đăng ký của chúng tôi về tên mới và tên trước đây của bạn. Bạn phải đính kèm bảo sao có chứng nhận giấy đăng ký kết hôn hoặc văn bản đổi tên bạn đồng thời với (các) chứng chỉ cổ phần và bất kỳ ngân phiếu cổ tức nào đứng tên bạn mà chưa được thanh toán. Các cơ quan đăng ký sau đó sẽ phát hành lại chứng nhận cổ phần. Nếu bạn cũng thay đổi địa chỉ của mình, hãy xem 'Tôi cần làm gì nếu tôi chuyển nhà'?

Làm thế nào để thông báo một cổ đông đăng ký đã qua đời?

Nếu bạn quản lý một bất động sản, bạn có thể cần chuyển nhượng cổ phần vào tên của người thụ hưởng hoặc bán quyền sở hữu cổ phần.

Bước đầu tiên là viết thư cho cơ quan đăng ký của chúng tôi tại:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Họ sẽ đánh dấu tạm thời vào sổ đăng ký để đảm bảo rằng cho dù thế nào họ cũng sẽ không thanh toán thêm cổ tức cho người đứng tên cổ đông này. Họ cũng sẽ gửi cho bạn các biểu mẫu mà bạn cần điền vào. Xin vui lòng liên hệ các cơ quan đăng ký của chúng tôi bằng văn bản hoặc bằng điện thoại để họ có thể hướng dẫn bạn quy trình từng bước.

Tôi làm mất ngân phiếu cổ tức - làm thế nào để nhận ngân phiếu thay thế?

Nếu bạn mất ngân phiếu cổ tức trước khi bạn có cơ hội thanh toán tiền cổ tức vào tài khoản ngân hàng của bạn, xin vui lòng liên hệ các cơ quan đăng ký của chúng tôi bằng văn bản. Capita sau đó sẽ phát hành lại cho bạn ngân phiếu thay thế. Vui lòng lưu ý rằng có thể có phí hành chính.

Ngân phiếu cổ tức của tôi đã quá hạn.

Nếu bạn gửi ngân phiếu quá hạn cho cơ quan đăng ký của chúng tôi, họ sẽ phát hành lại. Bạn có thể phải trả phí hành chính.

Tôi có thể nhận tiền cổ tức trả vào tài khoản ngân hàng của tôi không?

Việc này có thể được thực hiện với hầu hết các tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức tài chính tại Vương Quốc Anh. Việc này đôi khi được gọi là 'hướng dẫn thanh toán' hoặc 'ủy quyền chi trả cổ tức'. Ủy quyền chi trả cổ tức của bạn thật dễ dàng - cổ tức sẽ chuyển vào tài khoản của bạn vào ngày thanh toán và thông tin thuế về cổ tức sẽ được gửi đến bạn theo địa chỉ bạn đã đăng ký.

Nếu bạn đã đăng ký trên Capita Shareportal, bạn có thể cung cấp các hướng dẫn trực tuyến.

Nếu bạn muốn gửi hướng dẫn bằng văn bản, hoặc cổ quyền của bạn đặt dưới tên chung hoặc là cổ quyền công ty, chỉ cần in mẫu hướng dẫn về cổ tức từ liên kết "forms", điền vào và gửi đến cơ quan đăng ký của chúng tôi.

Họ sẽ làm tất cả để đăng ký yêu cầu ủy quyền của bạn kịp thời cho lần chi trả cổ tức tiếp theo. Tuy nhiên, quyền được hưởng cổ tức thường được tính toán một hoặc hai tháng trước khi cổ tức thực sự được chi trả. Nếu yêu cầu của bạn được tiếp nhận sau thời điểm này, bạn sẽ nhận cổ tức bằng phương thức thanh toán hiện tại, nhưng họ sẽ bảo đảm rằng hướng dẫn của bạn được đăng ký cho lần thanh toán tiếp theo.

Các cổ đông cư trú bên ngoài Vương Quốc Anh phải truy cập www.capitashareportal.com bên dưới "shareholders and employees", Thanh toán Quốc tế để tải về mẫu yêu cầu thích hợp cho quốc gia mà bạn đang cư trú.

Tôi có thể nhận cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt hay không?

Hiện không có cách nào để làm việc này.

Các thuật ngữ 'ngày giao dịch không hưởng cổ tức' và 'ngày ghi sổ' nghĩa là gì?

Trước khi thông báo về cổ tức và tham vấn Sàn Giao Dịch Chứng Khoán London, chúng tôi thiết lập một ngày bán cổ phần không được hưởng cổ tức. Việc này được gọi là ngày giao dịch 'không hưởng cổ tức'. Trước ngày đó được gọi là ngày giao dịch 'có kèm cổ tức'.

Nếu bạn mua cổ phần trước ngày giao dịch không hưởng cổ tức, bạn được quyền nhận cổ tức được công bố gần đây. Nếu bạn mua vào hoặc sau ngày đó, trong giai đoạn không hưởng cổ tức, cổ tức đó sẽ được chi trả cho người sở hữu trước đó.

Cổ tức được chi trả cho cổ đông dựa trên số cổ phần nắm giữ thể hiện trên sổ đăng ký cổ phần vào hạn chót ('ngày ghi số'). Ngày ghi sổ hiện tại là hai ngày sau ngày giao dịch 'không hưởng cổ tức'. Nếu bạn nhận được cổ tức mà bạn mới bán cổ phần và không chắc bạn có quyền hưởng cổ tức hay không, hãy liên hệ với đại lý bán cổ phần thay mặt bạn. Tùy thuộc vào các điều khoản bán ra, chủ sở hữu mới có thể được hưởng cổ tức.

Làm thế nào để chuyển nhượng cổ phần của tôi cho một người bạn hoặc họ hàng?

Nếu bạn muốn cho hoặc bán cổ phần của mình cho người quen, bạn có thể chuyển nhượng cổ quyền của bạn bằng 'mẫu chuyển nhượng cổ phần'. Có thể tải về mẫu này từ website của Cơ quan Đăng ký www.capitashareportal.com (Xin lưu ý: liên kết này sẽ mở trang trong một cửa sổ trình duyệt mới.) bên dưới ‘Tờ rơi và Biểu mẫu’. Sau khi bạn đã điền và ký mẫu đơn này, vui lòng gửi cho Capita Registrars bằng đường bưu điện.

Chứng chỉ cổ phần của tôi đã bị thất lạc/mất cắp - làm thế nào để nhận chứng chỉ thay thế?

Nếu bạn làm mất chứng nhận cổ phần, bạn sẽ cần thông báo cho cơ quan đăng ký của chúng tôi càng sớm càng tốt. Có thể thông báo bằng điện thoại hoặc gửi thư. Capita sẽ hướng dẫn bạn quy trình từng bước để xin một bản sao giấy chứng nhận. Tùy thuộc vào giá trị cổ phần thể hiện trên chứng nhận cổ phần, có thể phải thanh toán một khoản phí.

Nếu chứng nhận cổ phần của bạn bị mất cắp, bạn sẽ cần liên hệ với cảnh sát và lấy một số tham chiếu tội phạm. Sau khi lấy được số này, hãy viết thư cho Capita để thông báo về việc bị mất cắp và số tham chiếu tội phạm. Capita sẽ hướng dẫn bạn quy trình từng bước.