Phòng họp tại Beijing

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Phòng họp tại Beijing

Beijing, Sun Dong An Plaza


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

Level 15 NCI Tower


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

West, 5/F China Life Tower


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

5/F China Life Tower


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

4/F, Tower C, MinMetals Square


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

10/F IFC East Tower


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

15/F, Office Building A, Parkview Green


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

Zhongyu Mansion


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

10/F, South Tower, Kerry Centre


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

11/F Beijing Kerry Centre


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

7/F, China Merchant Building


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

26/F, Tower D, Vantone Centre


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

5/F, Block A, Landgent Center


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

23/F, Taikang Financial Tower


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

17/F, Tower D1, DRC Diplomatic Office Building


Phòng họp
Nhu cầu cao
Phòng họp tại Beijing

Beijing Lufthansa Center C203


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

3/F, Tower A, Global Trade Centre


Phòng họp
Nhu cầu cao
Phòng họp tại Beijing

7/F Metropolis Tower


Phòng họp
Phòng họp tại Beijing

5/F, Tower C, Lei Shing Hong Plaza


Phòng họp

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Beijing.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280