Phòng họp tại Thessaloniki

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Phòng họp tại Thessaloniki

Vasileos Irakleiou 53 & Karolou Ntil,


Phòng họp

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Thessaloniki.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195