Phòng họp tại Subang Jaya

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Phòng họp tại Subang Jaya

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 8, MCT Tower


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Unit 6, Level 4, SetiaWalk Mall (Block K)


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 28, PJ Exchange


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Unit 32-01, Level 32, Tower B


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 15, 1 First Avenue


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 28, The Gardens South Tower


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Suite 8.01, 8th Floor


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


Phòng họp
Nhu cầu cao
Phòng họp tại Subang Jaya

1 Sentral


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

L-07-01, Level 7, Block L


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 3A, Sunway Visio Tower


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 6 & 7, Residensi Tribeca


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Unit 32-1, Level 32


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 15, Menara Darussalam


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

15th Floor, West Block


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Lot 2-2, Level 2, Tower B


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Suite 8.01, Level 8


Phòng họp
Phòng họp tại Subang Jaya

Level 41, Vista Tower


Phòng họp

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Subang Jaya.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280